Direct naar de inhoud van deze pagina

Huizen voor Saamhorigheid

Van eenzaamheid naar saamhorigheid
Iedereen voelt zich wel eens eenzaam. Dat is normaal en het hoort bij het leven. Eenzaamheid kan ontstaan door het overlijden van een dierbare, ziekte, echtscheiding, verlies van werk en inkomen of een verhuizing. Meestal verminderen gevoelens van eenzaamheid na zo'n ingrijpende gebeurtenis na verloop van tijd weer. Als eenzaamheid langer duurt, kun je je ongelukkig gaan voelen. Je trekt je verder terug en het kan zelfs leiden tot lichamelijke klachten.

Meer dan 40% van de mensen, jong en oud, voelt zich regelmatig eenzaam. In Huizen is dat ook het geval. In 2016 kwam op initiatief van de gemeente een aantal mensen en organisaties bij elkaar. Zo ontstond de werkgroep Huizen voor Saamhorigheid.

Huizen voor saamhorigheid
De werkgroep Huizen voor Saamhorigheid zoekt mensen en organisaties die een idee, initiatief of activiteit hebben ontwikkeld om eenzaamheid te verminderen. En die dit idee willen uitbreiden of verbinden met andere initiatieven in Huizen. Zodat uiteindelijk heel Huizen in beweging komt op weg naar 'samen' in plaats van 'alleen'.

Buurtestafette / Koffieschenkproject
De werkgroep steunt het project Buurtestafette / Koffieschenkproject, een initiatief van Marian van den Berge. Iedere zondag wordt er een koffiemiddag georganiseerd voor bewoners van de Marke. Je kunt als vrijwilliger meedoen, een keer of vaker, net wat je wilt. De tweede keer neem je een vriend of vriendin mee, die de week daarop zelf ook weer iemand meeneemt. Op termijn zal het Koffieschenkproject zich uitbreiden naar meerdere locaties in Huizen.

Buurten met Buren
In de wijk 'De Hange' en Huizermaat is een pilot gestart waarbij buren weer meer omzien naar elkaar. Met een praatje, met kleine hand- en spandiensten, met een gezellige buurtborrel. Buurtverbinders zijn bewoners die zich hier voor willen inzetten. Het initiatief is van Lisette Otto. Zij zoekt mensen die buurtverbinder willen worden in hun eigen straat of wijk.

Samen is beter dan alleen

Wist je dat je iedere dag in Huizen wel ergens koffie kunt drinken en mensen ontmoeten? Dat er hulp is als je er zelf niet uitkomt? Dat je door vrijwilligerswerk gemakkelijk in contact komt met anderen? Op deze en volgende pagina's werken we aan een overzicht van de mogelijkheden.

Contact
Wil jij meedoen met bovenstaande projecten of heb jij een vraag of een idee? Bel 035-526 7553 of mail naar info@vchuizen. Contactpersoon: Kristel Menssink - Vrijwilligerscentrale Huizen

Foto werkgroep_eenzaamheidFoto: enkele deelnemers van de werkgroep Huizen voor Saamhorigheid.